Het ministerie heeft meerdere keren herhaald dat de 2500 studentenwoningen naast de campus Uilenstede in Amstelveen niet door kunnen gaan. De reden hiervan is dat in het rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar voren kwam dat de gezondheidsrisico’s te groot zijn door de geluidshinder van Schiphol. Volgens de minister van het departement, Cora van Nieuwenhuizen, zou de geluidshinder fors toenemen als er 2500 studentenwoningen zouden komen te staan en zou dit ook slecht zijn voor de gezondheid van de studenten.

Volgens het Luchthavenindelingbesluit Schiphol ((LIB) is het wel toegestaan dat er 25 nieuwe woningen komen en een hotel. De gezondheidsrisico’s zijn namelijk veel minder schadelijk, omdat de verblijfsduur van hotelgasten vele malen korter zijn.

De gemeente is het er niet mee eens want de bouw van 25 woningen is namelijk te weinig om de woningnood op te lossen in de regio Amsterdam. De gemeente Amstelveen heeft daarom bezwaar aangetekend en is nog in bestuurlijk overleg met het ministerie.

Bron: Cobouw
30-04-2018

Rate this post