De afgelopen jaren stonden in Amstelveen woningzoekenden gemiddeld bijna 22 jaar ingeschreven bij Woningnet voor een sociale huurwoning. Echter was de zoektijd vanaf de eerste keer dat er op een woning werd gereageerd wel veel korter; gemiddeld 4,8 jaar in 2018. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt wel dat de zoektijd naar een woning toeneemt.

Een sociale huurwoning wordt normaal gesproken toegewezen aan degene die het langst staat ingeschreven en reageert op een woning. Er zijn ook mensen die urgentie krijgen op een woning, dat is gemiddeld twintig procent. Daarnaast is een kwart van de woningen ook voor specifieke doelgroepen zoals seniorenwoningen of juist starters.

Bron: Amstelveens Nieuwsblad

15-11-2018

Rate this post