Het college van B en W wil Amstelveen toekomstbestendig maken en tientallen miljoenen investeren in de stad. Uit de voorgestelde Perspectiefnota 2020 stelde het college voor eenmalig liefst 38 miljoen te investeren in Amstelveen. Daarnaast zal er nog een structurele uitgave van 3,7 miljoen zijn.


De reden van de investeringen is omdat de stad naar verwachten de komende jaren blijft groeien en het aantal inwoners stijgt mogelijk tot 125.000 in 2040. De schatting is gemaakt op basis van de huidige economische groei, alle woningbouwprojecten en mogelijke ontwikkellocaties zoals Kronenburg en Legmeer. De gemeente onderzoekt wat de groei zal betekenen voor het voorzieningenniveau en de leefbaarheid.


Als de stad een groter aantal inwoners zal krijgen, heeft dit effect op de bereikbaarheid en leefbaarheid. Daarom wil het College investeren in de verkeersveiligheid in het algemeen en bij scholen in het bijzonder.


Bron: Amstelveenz.nl

14-06-2019

Rate this post