Jongeren, starters, ouderen en specifieke doelgroepen hebben meer kans op de woningmarkt door het nieuwe woonbeleid van de gemeente Amstelveen volgens de ConceptWoonagenda 2020-2023 van het College B&W. 

Volgend jaar wordt de maatwerkregeling in gang gezet voor woningzoekenden tussen de 28 en 34 jaar. Het gaat om ongeveer 10.000 woningen die worden bijgebouwd op locaties als Biesbosch, Startbaan, Korenburg-Uilenstede, nieuwbouwwijk De Scheg en bedrijvengebied Legmeer. 

De bedoeling is om meer betaalbare woningen en tijdelijke woningen te bouwen zodat jongeren en starters meer kans hebben. Daarnaast moeten er goedkopere woningen beschikbaar komen door middel van doorstromingen. 

Bron: RTVA

06-11-2019

Rate this post