Volgens wethouder Floor Gordon is het soms lastig om sommige wijken in Amstelveen op een betaalbare manier van het aardgas te krijgen. Dit werd besproken tijdens een raadscommissie over het energieneutraal maken van woningen in Amstelveen.

Het blijkt dat de afspraken die toen gemaakt zijn aan het begin van de collegeperiode niet helemaal reëel meer zijn. Het kan namelijk zijn dat er in een aantal wijken de komende jaren geen technieken voorhanden heeft om iedere bewoner op een betaalbare wijze te voorzien van een gasloos huis. Dit komt voornamelijk door slecht geïsoleerde woningen dat met warmte-koude-oplossingen zoveel moet investeren in isolatie dat het voor bewoners zeer kostbaar wordt. Voor sommige wijken kan er wel een warmtenet komen waarbij je met warme-koude-opslag in de bodem uit de voeten kan. 

Er komt binnen een maand een document namens het college hoe Amstelveen ervoorstaat met de transitie. Hierin wordt voornamelijk de betaalbaarheid besproken, de timing en wat Amstelveen kan leren van ervaringen in andere gemeenten. 

Bron: Amstelveens Nieuwsblad

2 november 2020

Rate this post