In Amstelveen op de kantorenlocatie Kronenburg zouden 2.500 studentenwoningen komen. Het bestemmingsplan Kronenburg-Uilenstede in procedure gebracht en ter visie gelegd bij de gemeente Amstelveen. 

Het is de bedoeling dat het veranderd van monofunctionele kantorenlocatie naar multifunctioneel woon-werkgebied met daarnaast de studentencampus Uilenstede van studentenhuisvester DUWO. Momenteel wonen daar al 3.400 studenten, er kunnen nog 2.500 studenten bijkomen en nog 1.600 extended stay verblijven voor kenniswerkers en studenten. 

Bron: Vastgoedmarkt

4 december 2020

Rate this post