De gemeente Amstelveen gaat vanaf 1 januari 2019 waar mogelijk is meer sociale en middeldure woningen realiseren. Omdat er een grote krapte is onder starters, ouderen en mensen die werken in de stad om een betaalbare woning te komen, heeft de gemeente besloten om actie te ondernemen.

Rob Ellermeijer, Wethouder Wonen (VVD) verteld dat hij hiermee de doorstroom naar passende woonruimte stimuleren, scheefwonen wil terugbrengen en het schaarse aanbod van nieuw te bouwen woningen in de komende jaren beter laten aansluiten bij de behoeften.

Echter is het de bedoeling om via bestemmingsplannen sociale en middeldure huurwoningen te bouwen en die ook voor een langere tijd te verhuren. Zo zou een sociale huurwoningen voor minimaal 10 jaar verhuurd moeten worden en een huurwoning in het middeldure segment, minimaal 20 jaar.

Bron: Amstelveenweb
01-10-2018

Rate this post