Inwoners tussen de 28 en 34 jaar die nog thuis wonen en aan bepaalde criteria voldoen, krijgen actief steun vanuit de gemeente Amstelveen naar een sociale huurwoning. Volgens wethouder Wonen, Rob Ellermeijer, blijkt deze groep tussen de wal en het schip te raken omdat zij na hun 28ste verjaardag geen ‘jongeren voorkeurspositie’ meer krijgen bij Woningnet.

Echter zitten er wel criteria aan verbonden waar de jongeren aan moeten voldoen om de steun te ontvangen, zoals langer dan een bepaalde tijd ingeschreven staan en een aantal reacties op woningen per jaar.

De aanvragers die dit jaar alsnog buiten de boot vallen, worden volgend jaar meegenomen in het bieden van hulp. De maatwerkoplossing voor deze specifieke groep is onderdeel van de Uitvoeringsregels Wonen Amstelveen 2018. Deze regels zijn sinds februari 2019 van kracht.

Bron: Amstelveensnieuwsblad

22-03-2019

Rate this post