De gemeenteraad van Amstelveen hoopt dat er haast wordt gemaakt met Tiny Houses. Hiermee zou volgens de raad de overspannen woningmarkt in Amstelveen enige lucht krijgen.

Het wonen in tiny houses is een innovatieve en duurzame vorm van wonen. Het gaat om kleine en verplaatsbare woningen van maximaal 50 vierkante meter. De kleine huisjes kunnen zowel op wielen als op fundering staan. 

Plan is om grondeigenaren in Amstelveen een ontheffing voor circa tien jaar te verlenen voor het plaatsen van tiny houses, ook als de grond geen woon- of bouwbestemming heeft. Voorwaarde is wel dat alleen Amstelveners, die op de wachtlijst van een wooncorporatie staan, gebruik kunnen maken van de mogelijkheid een tiny house in de gemeente te bewonen.

De gemeenteraad wil uiterlijk in het tweede kwartaal van 2020 een reactie van B&W.

Bron: RTV Amstelveen

13 februari 2020

Rate this post