Leegstaande kantoren en een terrein in Amstelveen gaat binnenkort plaats bieden aan 40 tot 60 Oekraïense vluchtelingen. Het opmerkelijke hieraan is dat voorheen nog het plan was om studenten hierin te huisvesten. Door het plan is een streep heen gegaan omdat het onder de vliegroute is van Schiphol. De regels gelden dus niet voor vluchtelingen opvang. 

Het voormalig plan was dat er in Amstelveen Kronenburg ruim 4000 studentenwoningen zouden gebouwd worden. Maar volgens de Inspectie Leefmilieu en Transport was het geen optie vanwege de vliegroute. Volgens de luchtvaartregels mogen er maar 25 woningen worden gebouwd waardoor het plan niet door kon gaan. Vervolgens is ontdekt dat deze wet en regels niet gelden voor vluchtelingen. Het gaat volgens het Parool om meer dan 25 woningen.

Volgens de Burgemeester Poppens van Amstelveen zullen er geen problemen zijn. We hebben goed gekeken naar de regels. Daarin staat dat er wel asielzoekers en overige vreemdelingen opgevangen mogen worden. 

Bron: NOS

9 juni 2022

Rate this post