In 2021 zijn ruim 9,5 duizend woningen uit transformaties van niet-woningen, meldt het CBS. Dit is het laagste aantal in 7 jaar tijd. Het aantal woningen dat in 2021 uit hergebruik van bestaande panden is ontstaan, vormt 10 procent van de groei van de woningvoorraad. De belangrijkste factor voor groei van de woningvoorraad blijft nog altijd nieuwbouw. In 2021 waren dat ruim 71 duizend woningen.

Terwijl het aantal transformaties in kantoren en winkelpanden toenam, is het aantal woningen ontstaan uit transformaties van andere type panden afgenomen. In 2021 werden 4,1 duizend woningen gecreëerd vanuit voormalige kantoorpanden, 13 procent meer dan in 2020. Daarmee vormen de kantoren de grootste bijdrage aan het aantal woningtransformaties, gevolgd door voormalig winkelpanden. In het aantal transformaties van industriële panden en maatschappelijk vastgoed vond een daling plaats ten opzichte van 2021.

Bijna 12 procent van het totaal aantal woningtransformaties in 2021 vond plaats in Amsterdam, waar 1155 woningen gecreëerd werden via hergebruik. Daarna volgt Groningen met 480 woningen. In totaal werden er in de periode 2015-2021 76 duizend woningen gerealiseerd via transformaties, waarvan 10 procent in Amsterdam ontstond.

Bron: CBS
7 november 2022

Rate this post